Antwoord op al uw vragen

Waarmee mogen wij u helpen?

Bent u na het lezen over de mogelijkheden van kelderbouw enthousiast geworden, maar heeft u nog vragen over onze werkwijze of de mogelijkheden? Neem contact met ons op of lees de onderstaande veel gestelde vragen.

Risico's

  • Het bouwen van een kelder onder bestaand vastgoed is een specialisme. Een gedegen engineering voorafgaand aan de bouw, zorgt er voor dat de risico’s die gepaard gaan met een kelderbouwproject in een vroeg stadium kenbaar zijn. Wij passen onze werkwijze aan op de uitgevoerde risico-analyses en zorgen er hiermee voor dat het werk zonder risico uitgevoerd kan worden. De veiligheid van de bewoners, omwonenden en onze eigen mensen staat hierbij voorop.

    Wij gaan nooit te werk zonder dat het bouwplan is getoetst en is goedgekeurd door overheden (op basis van omgevingsvergunning etc).  Het bouwplan wordt tevens ingediend bij onze verzekeraar. Zonder goedkeuring van de verzekeraar wordt er door ons niet gewerkt.

  • De grondlagen onder uw woning kunnen reageren op de werkzaamheden die gepaard gaan met het bouwen van de kelder. Deze reactie en de eventuele gevolgen daarvan zijn afhankelijk van de grondsoort en fundering onder de woning. Door onze gedegen engineering zijn wij bekend met de grond op locatie en zullen wij onze werkwijze aanpassen op de mogelijkheden die er zijn. De kans op zetting minimaliseren wij hierdoor.

    Om zeker te zijn dat eventuele zettingen geen grenswaardes overschrijden, voert een onafhankelijk expertise-bureau voor de werkzaamheden een nulmeting uit. Hierbij wordt uw woning gewaterpast ten opzichte van het N.A.P. (hoogtemeting). Tijdens en na de bouw wordt uw woning nogmaals gewaterpast.

    Ondanks de uitgebreide engineering en de volledige zorgvuldigheid tijdens het werk, blijft er een kans op zetting en schades bestaan. Uiteraard nemen wij verantwoordelijkheid voor de schades die door ons zijn ontstaan, doch zijn er zaken die wij uitsluiten. Haarscheurtjes zijn hier een voorbeeld van. In onze algemene voorwaarden is een helder overzicht van uitsluitingen weergegeven.

  • Voordat de bouw begint, zal er door een onafhankelijk expertise-bureau een nulmeting worden uitgevoerd. Hierbij wordt de huidige stand van de woning in kaart gebracht. Het bureau legt hiervoor in een rapportage, met beeldmateriaal, bestaande schades en opmerklijkheden vast. Dit doen wij in uw woning en de woning van aangrenzende (boven)buren. Zo kunnen wij altijd onderscheidt maken tussen schades die reeds aanwezig waren en schades die door onze werkzaamheden zijn ontstaan. Uiteraard nemen wij verantwoordelijkheid voor schades die door ons zijn ontstaan en zullen wij hierop gepast actie ondernemen.