Disclaimer

Disclaimer

Ruimer Leven stelt het zeer op prijs dat u interesse toont door middel van een bezoek aan onze website. Aan alle vermelde prijzen op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Rechten

Met veel aandacht en zorgvuldigheid heeft Ruimer Leven deze website vormgegeven en van informatie voorzien. Wij kunnen echter niet garanderen dat de aangeboden informatie foutloos en/of toepasbaar is voor uw situatie. Kelderbouw en verbouwingen kommen immers met veel te onderzoeken variabelen. Om deze reden kan aan de informatie die op de website is weergegeven geen rechten worden ontleend.

Copyright

Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsnamen, lay-out, inhoud, ontwerp, grafische, fotografische en andere inhoud van deze website eigendom van Ruimer Leven en worden beschermd door alle toepasselijke nationale en internationale merk-, auteursrecht- en andere wetten van intellectueel eigendomsrecht. Informatie op de website, zoals tekst, beeld en geluid, mag niet, behalve voor strikt persoonlijke doelen, worden verveelvoudigd, overgedragen, verspreid of opgeslagen. Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden.

Zie ook onze algemene voorwaarden

Bekijk de algemene voorwaarden