Huis verbouwen in 5 stappen: Een duidelijk stappenplan!

Bij het verbouwen van uw huis komt veel kijken. Daarom biedt Ruimer Leven u een eenvoudig en overzichtelijk stappenplan om uw huis te verbouwen. Zo heeft u slechts met één gesprekspartner te maken in de voorbereiding van uw verbouwing.

Vooronderzoek | Eerst inventariseren we uw wensen en bekijken we de mogelijkheden voor het verbouwen van uw huis. Dit vormt de basis voor het verdere proces.

Ontwerp | Vervolgens maken wij het ontwerp op basis van uw wensen en de technische mogelijkheden. Dit ontwerp wordt uitgebreid met u besproken, zodat eventuele wijzigingen nog kunnen worden doorgevoerd.

Constructieberekeningen en vergunningen | Zodra het ontwerp definitief is, maken wij de constructieberekeningen en verzorgen we de nodige vergunningen. Dit is een cruciale stap om uw verbouwen volgens de regels te laten verlopen.

Aannemer selectie | Ondertussen zoeken we een passende aannemer voor het project. Mocht u zelf graag een aannemer aandragen, dan is dat uiteraard geen probleem. We zorgen ervoor dat de aannemer aansluit bij uw wensen en de specificaties van het project.

Bouwbegeleiding |  Indien gewenst, verzorgen wij ook de bouwbegeleiding en alles wat hierbij komt kijken. Zo kunt u met een gerust hart uw huis verbouwen zonder zorgen over het proces.

Met dit helder stappenplan zet Ruimer Leven uw wens om in een uitvoerbaar project, van A tot Z. U kunt rekenen op onze expertise en begeleiding gedurende het hele proces, zodat u zorgeloos kunt genieten van uw vernieuwde woning.

 • Architectenbureau-Ruimer-leven-stap1
  Stap 1

  Vooronderzoek

  Kennismakingsgesprek
  Inventarisatie van de woonwens
  Adviesgesprek
  Offerte engineering

  Vooronderzoek
  Archieftekeningen opvragen
  Programma van eisen
  Inmeten bestaande woning
  Schetsontwerp
  Haalbaarheidsstudie
  Richtprijs bouwkosten
  Vooroverleg gemeente

 • Architectenbureau-Ruimer-leven-stap2
  Stap 2

  Ontwerp

  Bouwkundig ontwerp 
  Bouwtekeningen maken
  Voorlopig ontwerp
  Conceptaanvraag gemeente
  Definitief ontwerp
  3D visualisatie

  Technisch ontwerp
  Uitvoeringstekeningen
  Bouwfysische rapporten
  Constructieberekening
  Geo-technisch advies
  Milieukundig advies
  Archeologisch onderzoek

 • Architectenbureau-Ruimer-leven-stap3
  Stap 3

  Vergunningen

  Vergunningen
  Omgevingsvergunning
  Splitsingsvergunning
  Waterschapsvergunning
  Sloopvergunning
  Objectvergunning

 • Architectenbureau-Ruimer-leven-stap5
  Stap 4

  Aannemer

  Bemiddeling aannemer 
  Gebruik van ons netwerk
  Opstellen werkomschrijving
  Offerte aanvragen aannemers
  Begeleiding van locatiebezoek
  Beoordelen en uitleg offertes
  Budget bewaken
  Contractvorming aannemer
  Beoordeling verzekeringen

 • Architectenbureau-Ruimer-leven-stap5
  Stap 5

  Bouw

  Voorbereiding bouw
  Informatieavond buren
  Nulmetingen
  Controle verzekering
  Bouwplanning

  Start bouw
  Directievoering aannemers
  Buurtmanagement
  Communicatie overheden
  Opleverpunten vaststellen
  Proces verbaal van oplevering
  Garantieverklaring ondertekenen

Stap 1 - Vooronderzoek

Een goed gesprek over uw te verbouwen huis

Allereerst starten we met een (digitaal) kennismakingsgesprek waarin wij uw wensen voor de verbouwing inventariseren en bespreken wat er voor u mogelijk is. Met behulp van een gespecialiseerd digitaal bureauonderzoek kunnen wij u live een duidelijk beeld geven van de mogelijkheden voor uw woning. Vervolgens informeren wij u over de verschillende variabelen, mogelijke obstakels in regelgeving en een eerste inschatting van de kosten.

Daarnaast kunnen wij u vaak vertellen wat de verwachte bouwtijd zal zijn en de impact op de omgeving. Onze eerste gesprekken vinden plaats via een online meeting, waarbij u direct kennis kunt maken met onze ervaren specialisten. Tot slot van deze kennismaking stellen wij voor u een gespecificeerde offerte op voor het volledige voortraject, zodat u precies weet waar u aan toe bent voordat u verder gaat.

Schetsontwerp & Vooronderzoek

Zodra we precies weten wat u wenst te verbouwen, brengen we allereerst de haalbaarheid van uw verbouwing in kaart. Hiervoor voeren wij een uitgebreid vooronderzoek uit waarin we dieper ingaan op de variabelen van uw huis.

We bestuderen de (archief)tekeningen, analyseren constructieberekeningen en bekijken tot slot andere gebieds- en omgevingsfactoren. Wanneer de variabelen onderzocht zijn, wordt er door middel van een schetsontwerp de verbouwing van uw huis getekend. Vervolgens berekenen wij voor u de globale bouwkosten. Op deze manier verzamelen we alle informatie die nodig is om groen licht te geven voor de volgende stap.

Als u al wat verder bent in uw planvorming, kunnen we ook direct aan de slag met de ontwerpfase en bouwkundige tekeningen.

Stap 2 - Ontwerp

Voorlopig ontwerp

Tijdens de eerste fase van zullen we het ontwerp van uw verbouwing zo ruim mogelijke opzetten, doormiddel van een voorlopig ontwerp. Deze fase is erop gericht dat u al uw ideeën kwijt kan en, indien gewenst, wijzigingen kan aanbrengen in het ontwerp. Na deze fase is het namelijk zaak zoveel mogelijk richting het definitief ontwerp te werken.

Conceptaanvraag gemeente

In de meeste gevallen proberen wij de gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium in het ontwerp te betrekken, bijvoorbeeld doormiddel van een vooroverleg of conceptaanvraag. Samen met u zullen wij hier de beste tactiek in kiezen. Een vroegtijdige betrokkenheid van de gemeente bevorderd het traject en daarmee voorkom je onnodige kosten in de volgende stap, de technische uitwerking.

Middels een conceptaanvraag presenteren wij de eerste ideeën bij gemeente, zodat zij in deze fase het plan al kunnen toetsen. Dit is voornamelijk van belang bij plannen die in strijd zijn met het bestemmingsplan en mogelijk tot een afwijzing kunnen leiden.

Definitief ontwerp

Wanneer het plan past binnen de mogelijkheden en uw wens, gaan wij verder met het uitwerken van de nodige definitieve tekeningen. Intussen zijn wij ook het vergunningentraject voor u gestart. Wij verzorgen de bouwtekeningen, constructieberekeningen, adviezen en rapporten die hiervoor nodig zijn en vragen de omgevingsvergunning (WABO) en (wanneer nodig) de vergunning van het waterschap voor u aan.

huis-verbouwen-ontwerp-en-constructie

Ontdek de mogelijkheden van uw woning: Plan een adviesgesprek

Plan een adviesgesprek

Stap 3 - Vergunningen

Vergunningen

Al de nodige jaren hebben wij ervaring met en kennis van het samenwerken met overheden voor het verkrijgen van verschillende vergunningen.

Omgevingsvergunningen, sloopmeldingen, onttrekkings- &  lozingsvergunningen, ingebruikname openbare grond: Wij hebben een grote hoeveelheid aan doorzettingsvermogen, waardoor wij een hoog slagingspercentage hebben in het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Uiteraard informeren wij u van te voren duidelijk over wat uw kansen en de doorlooptijd zijn in het verkrijgen van de vergunning.

huis-verbouwen-stappenplan

Ontdek de mogelijkheden van uw woning: Plan een adviesgesprek

Plan een adviesgesprek

Stap 4 - Bemiddeling aannemer

Werkomschrijving/Bestek

Vooraf moet duidelijk zijn wat er precies moet gebeuren voor het verbouwen van uw huis, daarvoor maken wij een heldere omschrijving van de werkzaamheden. Afhankelijk van de complexiteit zullen wij hier ook een bestek aan toevoegen. Dit is nodig om uiteindelijk een goede beoordeling te kunnen maken van de offerte. Later dient de werkomschrijving en het bestek ook als onderlegger voor de kwaliteitscontrole tijdens de uitvoering.

Aanvragen van offertes voor het verbouwen van uw huis

Door onze ervaring met zowel boven- als ondergronds bouwen, hebben wij door de jaren heen een breed netwerk aan aannemers verzameld. Wij bemiddelen voor uw in een aannemer die het beste past bij uw project. Wij weten van onze partners waar ze goed in zijn en waar de expertise ligt.

Ook kijken we naar de regio, omdat dit het meest praktisch is tijdens de uitvoering. Wij behartigen uw belang voor het beste resultaat in prijs en kwaliteit. Mocht u graag zelf een vertrouwde aannemer willen aandragen, dan is dat uiteraard geen probleem.

Samen met u beoordelen wij de offertes en maken daarmee de juiste keuze betreft de aannemer. Mocht het nodig zijn, dan zoeken wij naar een oplossing indien de offerte niet binnen het budget past.

Contractvorming

Wanneer u het project heeft gegund aan de gewenste aannemer, dan zetten wij de afspraken helder op papier. Dit doen wij in de vorm van een aannemersovereenkomst. Verder maken we afspraken met de aannemer over de planning, garanties, aansprakelijkheid en verzekeringen.

Architectenbureau_ruimer_leven_uw_partner

Ontdek de mogelijkheden van uw woning: Plan een adviesgesprek

Plan een adviesgesprek

Stap 5 - Bouw

Bouwvoorbereiding

Na het afronden van het technisch ontwerp zijn er nog een tal van andere werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden voor de daadwerkelijke verbouwing kan beginnen. Een gedegen voorbereiding is immers het halve werk.

Planning

Uiteraard wilt u weten wanneer de verbouwing afgerond is. Wij zullen gezamenlijk met de aannemer een planning uitwerken en een inschatting maken van de impact op de omgeving. Vooraf zullen wij u ook zoveel mogelijk informeren over het verloop van het tijdspad.

Nulmetingen

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Vandaar dat wij voor het verbouwen van uw huis alle mogelijke externe risico’s zo goed mogelijk in kaart brengen om ongemak te voorkomen. Vooraf laten wij door een onafhankelijk expertise bureau een nulmeting uitvoeren van uw woning en tuin en daarnaast ook bij uw buren. Ook informeren wij uw buren over het bouwproces, zodat ze niet voor verrassingen komen te staan. En zo ook na de verbouwing uw goede buren blijven.

huis-verbouwen-bouw

De bouw

 • Architectenbureau-Ruimer-leven-stap5

  Directievoering

  Indien de opdrachtgever dit verlangt, kan Ruimer Leven ook toezien op de werkzaamheden van de aannemer. Afhankelijk van de complexiteit zullen wij geregeld op de bouw aanwezig zijn om verschillende zaken te bekijken, coördineren of controleren. Ruimer Leven zal daarmee uw belangen op de bouw behartigen en daarbij zorgdragen dat de bouw wordt uitgevoerd volgens tekening en bestek.

 • huis-verbouwen-buren

  Uw huis verbouwen en de buren

  Een van de meest onderschatte onderdelen bij het verbouwen van een huis, is het begeleiden van de omgeving tijdens de werkzaamheden. Wij voorzien uw buren tijdens het project van de nodige informatie en zijn beschikbaar voor vragen. Ook kunnen wij, indien gewenst, dienen als vangnet voor eventuele klachten gedurende de bouw. Wij zullen dan samen met u en uw buren zoeken naar een oplossing.

 • Architectenbureau-Ruimer-leven-stap2

  Gemeente en overheden

  Gedurende het verbouwen van uw huis zijn er verschillende momenten waarop er gecommuniceerd moet worden met de overheden. Denk hierbij aan het aanmelden van verschillende bouwactiviteiten of het keuren van het werk. Ruimer Leven verzorgd de nodig communicatie en houdt u hiervan op de hoogte.

Ontdek de mogelijkheden van uw woning: Plan een adviesgesprek

Plan hier uw adviesgesprek

Oplevering

Opleveringscheck

Wanneer uw project wordt opgeleverd, kijken wij samen met u of deze aan al uw eisen en wensen voldoet. Waar nodig, zetten wij met de aannemer in deze fase de laatste puntjes op de i. Vervolgens leggen we dit vast in een proces verbaal van oplevering, zodat alle partijen ook aan het eind weten wat er na het verbouwen van het huis is afgesproken.

Garanties

Tot slot zal er met de aannemer een garantieverklaring worden opgesteld, waarin duidelijk staat vermeld welke onderdelen zijn voorzien van een garantie en voor welke periode. Het merendeel van deze onderdelen staan ook vermeld in de werkomschrijving, welke vooraf aan het project is opgesteld. Zo is de aannemer vroegtijdig op de hoogte waar hij verantwoordelijk voor is na het verbouwen van uw huis. Verder zijn de wettelijke garanties ook opgenomen in de verklaring. Mocht er een reclamatie nodig zijn, dan staan wij u bij om dit met de aannemer op te pakken.

huis-verbouwen

Uw huis verbouwen met behulp van onze expertise? | Bekijk ter illustratie de mogelijkheden.

Mogelijkheden