Volg de 4 stappen naar Ruimer Leven

Bij het bouwen van een kelder onder uw woning komt heel wat kijken. Het grote voordeel van Ruimer Leven is dat wij jaren ervaring hebben in het realiseren van kelders en daarbij hebben wij een groot netwerk aan partners die de kelder voor uw kunnen uitvoeren. Wij inventariseren uw wensen, wij doen onderzoek en ontwerpen de verbouwing, wij verzorgen de vergunningen en zoeken binnen uw budget een passende aannemer voor uw uit. Een overzichtelijke werkwijze waarmee wij uw wens omzetten naar een geslaagd project. Kelderbouw in 4 simpele stappen.

 • h stap 1 - 6-8 weken

  Vooronderzoek & Schetsontwerp

  Schetsontwerp:

  • Archief onderzoek
  • Schetsontwerp
  • Haalbaarheid geoloog
  • Haalbaarheid constructeur
  • Richtprijs casco kelder
  • Offerte engineering

  Kosten Schetsontwerp € 2.500,- (incl. BTW)

 • h stap 2 - 16 weken

  Engineering, vergunningen & aanbesteding

  • Vergunningstekeningen en ontwerp
  • Geo-technisch onderzoek en rapportage
  • Constructie tekeningen en berekeningen
  • Milieukundig onderzoek
  • Vergunning
  • Uitzoeken passende aannemer
  • Definitieve prijs casco kelder
  • Contractvorming met aannemer
 • h stap 3 - 20 weken

  Start van de bouw van de kelder

  Projectvoorbereiding:

  • Planning
  • Informatieavond buren
  • Nulmetingen
  • Verzekeringen
  • Werkvoorbereiding

  Projectbegeleiding:

  • Bouwbegeleiding aannemers
  • Buurtmanagement
  • Communicatie overheden
 • h stap 4 - 8-12 weken

  Oplevering en (optioneel) afbouw

  • Opleverpunten vaststellen
  • Proces verbaal van oplevering opstellen
  • Garantieverklaring ondertekenen
  Optioneel
  • Afbouw (zie ontwerp & begeleiding)

Stap 1: Vooronderzoek & Schetsontwerp

Goed gesprek

Wanneer u zich aanmeldt op onze website nemen wij contact met u op voor een afspraak bij u thuis. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek zullen wij uw wensen en mogelijkheden inventariseren. Er wordt gekeken naar de woning en omgeving en wij bespreken de variabelen die van belang zijn voor de bouw van een kelder onder uw woning. Eventueel kunnen wij samen met u alvast een eerste schets van de nieuwe leefruimte opzetten, om uw woondroom visueel te maken!

Vooronderzoek met schetsontwerp

Nu wij precies weten wat u wenst, brengen wij allereerst de haalbaarheid van uw wensen in kaart. Daarvoor doen wij, samen met specialisten, een uitgebreid vooronderzoek met schetsontwerp waarin de belangrijkste variabelen voor kelderbouw in kaart gebracht worden. Het type fundering onder de woning, de grondslag en eventueel aanwezig grondwater zijn hierin bepalende factoren. Samen met onze specialisten (geoloog & constructeur) bestuderen wij de tekeningen van het huis, analyseren grondgegevens en bekijken andere gebieds- en omgevingsfactoren. Wanneer de variabelen bekend zijn, zal middels een schetsontwerp uw meest optimale kelder getekend worden. Daarna bepalen wij voor u de richtprijs voor de bouw van de casco kelder. Zo verzamelen wij alle informatie die nodig is om groen licht te geven voor het zetten van de volgende stap.

Resultaat

Op basis van het vooronderzoek ontvangt u van ons een richtprijs (calculatie) voor de engineering en de bouw van de kelder (casco). Het schetsontwerp en de rapporten zijn ook gelijk de basis om een conceptaanvraag mee te doen bij de gemeente. Verder kunnen de tekeningen goed gebruikt worden voor een taxatie van het project. Het vooronderzoek kost €2.500,- (incl. BTW)

Duur: 6-8 weken

Stap 2: Engineering en vergunningen

Engineering

Nu is het tijd om ook letterlijk wat dieper te gaan graven: met een geotechnisch onderzoek kunnen wij de complexiteit van de bouw voor u beoordelen. Op basis van bouwkundig, hydrologisch en geologisch onderzoek stellen wij een plan op voor het ontgraven van de fundering en het bemalen van het grondwater. Een precisiewerkje, want het nauwkeurig uitwerken van deze werkzaamheden is bepalend voor het succes van het project. U krijgt van ons de verschillende rapportages, adviezen en tekeningen, zodat u precies weet hoe wij het werk gaan aanpakken.

Vergunningen en buren

Intussen zijn wij ook het vergunningentraject voor u gestart. Wij verzorgen de tekeningen die hiervoor nodig zijn en vragen de omgevingsvergunning (WABO) en de vergunning van het waterschap voor u aan. Ook informeren wij uw buren over uw plannen en als zij bezwaren hebben, zoeken wij samen naar een goede oplossing. Tenslotte laten wij ook een onafhankelijke bureau een nulmeting uitvoeren, zowel van uw woning als die van uw buren, zodat u niet achteraf aansprakelijk wordt gesteld voor onvolkomenheden die al bestonden vóór de aanleg van uw kelder. U ontvangt de resultaten compleet met foto’s in een schriftelijke rapportage.

Uitzoeken van een passende aannemer

Ruimer Leven heeft een ruim netwerk aan partners die het bouwen van een kelder kunnen verzorgen. Afhankelijk van de locatie, type bouw en periode van het jaar (planning) stellen bij het complete bouwteam voor uw samen. Wij doen dit aan de hand van een werkomschrijving en een uitvraag. De aannemer zal de definitieve offerte indienen. Deze zullen wij voor u beoordelen en met u bespreken. Waarna een overeenstemming is bereikt zullen wij alle contractstukken voor u in orde maken, zodat het hele proces voor alle betrokken partijen helder is. Klaar voor de start!

Duur: 16 weken

Waar wij rekening mee houden

Stap 3: Aan de slag met de bouw

Start van de bouw

Tijd om aan de slag te gaan: Indien het project dit verlangt, kan Ruimer Leven ook de bouw begeleiden. Afhankelijk van de complexiteit zullen wij geregeld op de bouw aanwezig zijn om verschillende zaken te bekijken, coördineren of controleren. Ruimer Leven zal uw belangen op de bouw behartigen en zorg dragen dat de bouw wordt uitgevoerd volgens tekening en bestek.

Buurtmanagement

Een van de meest onderschatte onderdelen van de bouw, is het begeleiden van de omgeving tijdens de werkzaamheden. Wij voorzien uw buren tijdens het project van de nodige informatie en zijn beschikbaar voor vragen. Ook kunnen wij, indien gewenst, dienen als vangnet voor eventuele klachten gedurende de bouw. Wij zullen dan samen met uw en buren zoeken naar een oplossing.

Overheden

Gedurende het project zijn er verschillende momenten dat er gecommuniceerd moet worden met de overheden. Denk hierbij het aan aanmelden van verschillende bouwactiviteiten of het keuren van het werk. Ruimer Leven verzorgd de nodig communicatie en houdt u hiervan op de hoogte.

Duur: 20 weken

Bouwen met minimaal risico

 • Waterdicht
  Ruimer Leven werkt niet met prefab onderdelen maar kiest bewust voor traditionele kelderbouw. Hierdoor is niet alleen maatwerk mogelijk, ook is de hoeveelheid naden en verbindingen aanzienlijk kleiner. Belangrijk, want zo kan het grondwater uw kelder niet binnendringen. Door middel van een extra coating is en blijft uw kelder dan ook 100% waterdicht.
 • Stabiele fundering
  Doordat wij altijd vooraf vakkundig geotechnisch onderzoek uitvoeren, weten wij precies welk type fundering in uw geval nodig is voor een duurzaam stabiele constructie. De kans op verzakkingen wordt hierdoor teruggebracht tot bijna 0.
 • Minimale overlast
  Een goede buur is beter dan een verre vriend. Vandaar dat wij bij de bouw van uw kelder alle mogelijke externe risico's zo goed mogelijk in kaart brengen om ongemak te voorkomen. Vooraf laten wij een onafhankelijke nulmeting uitvoeren van uw woning en tuin, maar ook van die van uw buren. Ook informeren wij uw buren over het bouwproces, zodat ze niet voor verrassingen komen te staan. En zo ook na de verbouwing uw goede buren blijven.

Stap 4: Oplevering

Opleveringscheck

Wanneer uw project wordt opgeleverd, kijken wij samen met u of deze aan al uw eisen en wensen voldoet. Waar nodig, zetten wij met de aannemer in deze fase de laatste puntjes op de i, zodat u helemaal tevreden bent met het eindresultaat. Vervolgens leggen we dit vast in een proces van verbaal van oplevering, zodat alle partijen ook aan het eind weten wat er is afgesproken.

Garanties

Tot slot zal er met de aannemer een garantieverklaring worden opgesteld waarin duidelijk staat vermeld welke onderdelen zijn voorzien van een garantie en voor welke periode. Het merendeel van deze onderdelen staan ook vermeld in de werkomschrijving, welke vooraf aan het project is opgesteld. Zo is de aannemer vroegtijdig op de hoogte waar hij verantwoordelijk voor is. Verder zijn de wettelijke garanties ook opgenomen in de verklaring. Mocht er een reclamatie nodig zijn, dan staan wij u bij om dit met de aannemer op te pakken.

Afbouw

Zie: verbouwen & uitbouw

Duur: 8-12 weken

Bekijk onze projecten of

Bereken uw kelder