Heeft u funderingsproblemen?

Wij begeleiden u in het proces naar een stabiele woning.

Plan een adviesgesprek

Funderingsherstel | Wij nemen uw zorg uit handen

Funderingsherstel

Dat uw pand funderingsherstel nodig heeft kan allerlei oorzaken hebben. Denk bijvoorbeeld aan een verlaging van de grondwaterstand door bijvoorbeeld een lekkende riolering of (tijdelijke) grondwaterverlaging in de buurt. Bij zowel nieuwe als bij eeuwenoude woningen, kan dit leiden tot problemen. Voor het funderingsherstel is het noodzakelijk de juiste oorzaak vooraf te achterhalen.

Het hebben van funderingsproblemen kan de nodige complicaties met zich meebrengen, waar u nog nooit eerder mee bent geconfronteerd. Hoe is u woning gefundeerd? Wat moet ik doen? “Met wie heb ik allemaal te maken?”. Van constructieadvies, gemeente, bouwers tot buren. Ruimer Leven maakt van uw funderingsproblematiek een traject zonder zorgen.

Volg de 5 stappen van Ruimer Leven

Wij bekijken samen met u de problemen en mogelijkheden aan uw pand. Ruimer Leven neemt u (en uw VVE) stap voor stap mee naar een nieuwe fundering!

Hoe herken je funderingsproblemen?

Problemen met de fundering van een woning zijn meestal te herkennen aan:

 • Scheefstand van de woning
 • Hoogteverschillen tussen woning en het trottoir
 • Scheve vloeren
 • Ruimte tussen de gevel met de aangrenzende woning
 • Deuren en ramen die gaan klemmen en/of vervormen
 • Scheuren in bouwmuren en niet-dragende muren
 • Scheurvorming bij uitbouwen en erkers
 • Verzakking van de grond rond de woning

Is bij uw woning sprake van één van bovenstaande problemen? Om verergering van de situatie te voorkomen verdient het in deze gevallen aanbeveling de oorzaken van deze problemen zo snel mogelijk te onderzoeken. Ook bij funderingsproblemen in de directe omgeving en bij lage grondwaterstanden is het raadzaam alert te zijn op eventuele funderingsproblemen van de eigen woning.

Volg de 5 stappen naar een nieuwe fundering

Bij funderingsherstel komt er heel wat op u af. Waar begint u? Van inventarisatie en onderzoek tot vergunningaanvragen en het daadwerkelijke funderingsherstel, Ruimer Leven neemt u graag alle zorg uit handen. Het grote voordeel van Ruimer Leven is dat wij jaren ervaring hebben in het realiseren van funderingsherstel en daarbij hebben wij een groot netwerk aan partners die de werkzaamheden voor u kunnen uitvoeren. Wij inventariseren uw problemen, wij doen onderzoek en ontwerpen de verbouwing, wij verzorgen de vergunningen en zoeken binnen uw budget een passende aannemer voor uw uit. Een overzichtelijke werkwijze waarmee wij uw probleem omzetten naar een geslaagd project. Funderingsherstel in 5 simpele stappen.

 • Stap 1 | Vooronderzoek
 • Stap 2 | Technisch ontwerp
 • Stap 3 | Vergunningen
 • Stap 4 | Wij vinden uw aannemer
 • Stap 5 | Bouwbegeleiding

Vooronderzoek

Week 1

Bouwtekeningen & Vergunningen

Week 8

Start van de bouw

Week 24

Afbouw

Week 44

Oplevering

Week 52

Stap 1: Vooronderzoek

Goed gesprek

Ons werk begint met een goed gesprek, bij u thuis of met de Vereniging van Eigenaren (VVE). Samen nemen we de situatie, wensen en mogelijkheden ten aanzien van de herstelwerkzaamheden aan uw fundering door. Wat moet er gebeuren? Wat is noodzakelijk en wat gewenst? Wilt u bijvoorbeeld tegelijk met het herstel een volwaardige verdieping onder uw woning realiseren? Al uw én onze vragen komen aan bod. En natuurlijk krijgt u van ons een heldere samenvatting van het gesprek, compleet met alle afspraken. U weet dus precies waar u aan toe bent.

Vooronderzoek op maat

Op basis van het kennismakingsgesprek en de reeds aanwezige informatie stellen wij een pakket voor u samen. Hierin zijn alle activiteiten opgenomen van onderzoeken, metingen, engineering en vergunningen, aanbesteding tot en met de bouwbegeleiding. Zijn bepaalde zaken al door u geregeld, dan passen wij het pakket hier uiteraard op aan.

Funderingsonderzoek en VVE

Funderingsonderzoek

Aan de hand van een funderingsonderzoek stellen wij de oorzaak van uw funderingsprobleem vast, voor zover onbekend. U kunt kiezen voor een indicatief onderzoek, waarin de toestand van de fundering wordt vastgesteld of een specifieke schadeoorzaak onderzocht wordt. Wij kunnen ook een volwaardig funderingsonderzoek voor u uitvoeren volgens de F3O richtlijnen. Hiermee wordt een kwaliteitscode toegekend. Deze codes zijn indicatief voor bijvoorbeeld de verdeling van kosten in VVE’s, de koop en verkoop van woningen of het splitsen van een pand.

De VvE en u

Is er sprake van een VVE, dan zal de volledige VVE mee moeten werken aan het funderingsherstel, ook financieel. Daarom is het belangrijk dat het traject door iedereen gedragen wordt. Ruimer Leven begeleidt het gehele proces met de VVE graag van kop tot staart. Denk hierbij aan de informatievoorziening aan de VVE en haar leden voorafgaand en gedurende de bouw en als aanspreekpunt in voorkomende gevallen.

Wat kan u verwachten

 • U bespaart tot 30% op uw bouwkosten
 • Wij hebben jaren ervaring met het vergroten van vastgoed
 • Architect en constructieberekening in één hand
 • Wij dragen zorg voor de vergunningen
 • Een groot netwerk aan partners voor de uitvoering
 • Aandacht voor uw omgeving
 • Wij beoordelen voor u de kwaliteit en gaan niet weg tot u tevreden bent