VERBOUWEN VAN UW HUIS IN 5 STAPPEN!

Bij het verbouwen van uw huis komt heel wat kijken. Daarom is het grote voordeel van Ruimer Leven dat u met slechts één gesprekspartner te maken heeft in de voorbereiding van uw verbouwing. Wij inventariseren uw wensen en daarmee ontwerpen wij de verbouwing. Als het ontwerp definitief is, dan maken wij de constructieberekeningen, verzorgen de nodige vergunningen en ondertussen vinden we een passende aannemer bij het project. Mocht u zelf graag een aannemer aandragen, dan is dat uiteraard geen probleem. Een overzichtelijke werkwijze waarmee wij uw wens omzetten naar een uitvoerbaar project. Indien gewenst, verzorgen wij ook de bouwbegeleiding en alles wat hierbij komt kijken. Ter illustratie geven wij u de 5 stappen in het verbouwen van uw huis weer:

 

 • h Stap 1

  Vooronderzoek

  Programma van wensen
  Kennismakingsgesprek
  Inventarisatie van de woonwens
  Programma van eisen

  Vooronderzoek
  Bouwtekeningen opvragen
  Schetsontwerp
  Haalbaarheidsstudie
  Richtprijs bouwkosten
  Offerte engineering
  Conceptaanvraag gemeente

 • h Stap 2

  Ontwerp

  Bouwkundig ontwerp
  Inmeten
  Bouwtekeningen maken
  Programma van eisen
  Vooroverleg gemeente
  Tekenwerk definitief ontwerp
  3D visualisatie

  Technisch ontwerp
  Uitvoeringstekeningen
  Bouwfysische rapporten
  Constructieberekening
  Geo-technisch advies
  Milieukundig advies
  Archeologisch onderzoek

 • h Stap 3

  Vergunningen

  Vergunningen
  Omgevingsvergunning
  Splitsingsvergunning
  Waterschapsvergunning
  Sloopvergunning
  Objectvergunning

   

 • h Stap 4

  Aannemer zoeken

  Aannemer zoeken
  Opstellen werkomschrijving
  Opstellen bestek
  Offerte aanvragen aannemers
  Beoordelen offertes
  Contractvorming met aannemers

 • h Stap 5

  Bouwbegeleiding

  Voorbereiding bouw
  Informatieavond buren
  Nulmetingen
  Bouwplanning

  Start | Huis verbouwen
  Bouwbegeleiding aannemers
  Buurtmanagement
  Communicatie overheden
  Opleverpunten vaststellen
  Proces verbaal van oplevering opstellen
  Garantieverklaring ondertekenen

huis_verbouwen_vooronderzoek_2

Stap 1 - Vooronderzoek

Goed gesprek

Tijdens een kennismakingsgesprek inventariseren wij al uw wensen en bekijken wij wat er mogelijk is. Wij laten ons graag rondleiden door uw woning, zodat er een goed beeld ontstaat van de situatie. Hierna bespreken we de variabelen die van belang zijn voor het verbouwen van uw huis.

Schetsontwerp & Vooronderzoek

Nu wij precies weten wat u wenst, brengen wij allereerst de haalbaarheid van uw verbouwing in kaart. Daarvoor doen wij een uitgebreid vooronderzoek waarin de belangrijkste variabelen voor uw huis in kaart worden gebracht. Wij bestuderen de tekeningen, analyseren constructieberekening en tot slot bekijken we andere gebieds- en omgevingsfactoren. Wanneer de variabelen bekend zijn, zal middels een schetsontwerp de verbouwing van uw huis getekend worden. Daarna berekenen wij voor u de globale bouwkosten. Zo verzamelen wij alle informatie die nodig is om groen licht te geven voor de volgende stap.

Het vooronderzoek is geen verplichting. Indien u al wat verder bent in uw planvorming, dan kunnen we ook direct aan de ontwerpfase en bouwkundige tekeningen beginnen.

UW HUIS VERBOUWEN IN 5 STAPPEN - 1

Stap 2 - Ontwerp

Voorlopig ontwerp

Tijdens de eerste fase zullen we het ontwerp zo ruim mogelijk opzetten, doormiddel van een voorlopig ontwerp. Deze fase is erop gericht dat u al uw ideeën kwijt kan en indien gewenst wijzigingen kan aanbrengen in het ontwerp. Na deze fase is het namelijk zaak zoveel mogelijk richting het eindproduct te werken.

Vooroverleg gemeente

In de meeste gevallen proberen wij de gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium in het ontwerp te betrekken, bijvoorbeeld doormiddel van een vooroverleg. Samen met u zullen wij hier de beste tactiek in kiezen. Een vroegtijdige betrokkenheid van de gemeente bevorderd het traject en daarmee voorkom je onnodige kosten in de volgende stap “technische uitwerking”. Middels een vooroverleg presenteren wij de eerste ideeën bij de gemeente, zodat zij in deze fase al hun mening kunnen geven. Dit is voornamelijk van belang bij plannen die in strijd zijn met het bestemmingsplan en mogelijk tot een afwijzing kunnen leiden.

Definitief ontwerp

Wanneer het plan past binnen de mogelijkheden en uw wens, gaan wij verder met het uitwerken van de nodige definitieve tekeningen. Intussen zijn wij ook het vergunningentraject voor u gestart. Wij verzorgen de bouwtekeningen, constructieberekeningen, adviezen en rapporten die hiervoor nodig zijn en vragen de omgevingsvergunning (WABO) en (wanneer nodig) de vergunning van het waterschap voor u aan.

Technisch ontwerp

UW HUIS VERBOUWEN IN 5 STAPPEN - 2

Stap 3 - Vergunningen

Vergunningen

Al de nodige jaren hebben wij ervaring en kennis met het samenwerken met overheden voor het verkrijgen van verschillende vergunningen. Omgevingsvergunningen, sloopmeldingen, onttrekkingsvergunningen, ingebruikname openbare grond: Daardoor hebben wij door onze grote hoeveelheid aan doorzettingsvermogen en ervaring een hoog slagingspercentage op dit punt.

Uiteraard informeren wij u van te voren duidelijk over wat uw kansen en de doorlooptijd zijn in het verkrijgen van de vergunning.

 

huis_verbouwen_contract

Stap 4 - Vinden van uw aannemer

Werkomschrijving/Bestek

Vooraf moet duidelijk zijn wat er precies moet gebeuren voor het verbouwen van uw huis, daarvoor maken wij een heldere omschrijving van de werkzaamheden. Afhankelijk van de complexiteit zullen wij hier ook een bestek aan toevoegen. Dit is nodig om uiteindelijk een goede beoordeling van de verschillende offertes te kunnen maken. Later dient de werkomschrijving en het bestek ook als onderlegger voor de kwaliteitscontrole tijdens de uitvoering.

Aanvragen van offertes

Door onze kennis van zowel boven- als ondergronds bouwen, hebben wij door de jaren heen een breed netwerk aan partners verzameld. In de meeste gevallen zoeken wij een zo lokaal mogelijk passende aannemer bij het werk, omdat dit in de praktijk het meest praktisch is. Wij zijn onafhankelijk en hebben geen overeenkomsten met aannemers, maar dienen in uw belang voor het beste resultaat in prijs en kwaliteit. Mocht u graag zelf een vertrouwde aannemer willen aandragen, dan is dat uiteraard geen probleem.

Samen met u beoordelen wij de verschillende offertes en maken daarmee de juiste keuze voor de aannemer

Contractvorming

Wanneer u het project heeft gegund aan de gewenste aannemer, dan zetten wij de afspraken helder op papier. Dit doen wij in de vorm van een aannemersovereenkomst. Verder maken we afspraken met de aannemer over de planning, garanties, aansprakelijkheid en verzekeringen. Het verbouwen van uw huis kan beginnen!

huis_verbouwen_fundering

Stap 5 - Projectmanagement

Bouwvoorbereiding

Na het afronden van het technisch ontwerp zijn er nog een tal van andere werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden voor de daadwerkelijke verbouwing kan beginnen. Een gedegen voorbereiding is immers het halve werk.

Planning

Uiteraard wilt u weten wanneer de verbouwing afgerond is. Wij zullen gezamenlijk met de aannemer een planning uitwerken en deze bewaken gedurende de bouw. Vooraf zullen wij u ook zoveel mogelijk informeren over het verloop van het tijdspad.

Nulmetingen

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Vandaar dat wij voor het verbouwen van uw huis alle mogelijke externe risico’s zo goed mogelijk in kaart brengen om ongemak te voorkomen. Vooraf laten wij een onafhankelijke nulmeting uitvoeren van uw woning en tuin en daarnaast ook bij uw buren. Ook informeren wij uw buren over het bouwproces, zodat ze niet voor verrassingen komen te staan. En zo ook na de verbouwing uw goede buren blijven.

Projectmanagement

 • huis_verbouwen_helm
  Bouwbegeleiding
  Indien het project dit verlangt, kan Ruimer Leven ook de bouw begeleiden. Afhankelijk van de complexiteit zullen wij geregeld op de bouw aanwezig zijn om verschillende zaken te bekijken, coördineren of controleren. Ruimer Leven zal uw belangen op de bouw behartigen en zorg dragen dat de bouw wordt uitgevoerd volgens tekening en bestek.
 • huis_verbouwen_buren
  Buurtmanagement
  Een van de meest onderschatte onderdelen bij het verbouwen van een huis, is het begeleiden van de omgeving tijdens de werkzaamheden. Wij voorzien uw buren tijdens het project van de nodige informatie en zijn beschikbaar voor vragen. Ook kunnen wij, indien gewenst, dienen als vangnet voor eventuele klachten gedurende de bouw. Wij zullen dan samen met u en uw buren zoeken naar een oplossing.
 • huis_verbouwen_bouwtekeningen_maken
  Gemeente en overheden
  Gedurende het verbouwen van uw huis zijn er verschillende momenten dat er gecommuniceerd moet worden met de overheden. Denk hierbij het aanmelden van verschillende bouwactiviteiten of het keuren van het werk. Ruimer Leven verzorgd de nodig communicatie en houdt u hiervan op de hoogte.
uitbouwen_woning_met_verbouwing

Oplevering

Opleveringscheck

Wanneer uw project wordt opgeleverd, kijken wij samen met u of deze aan al uw eisen en wensen voldoet. Waar nodig, zetten wij met de aannemer in deze fase de laatste puntjes op de i, zodat u helemaal tevreden bent met het eindresultaat. Vervolgens leggen we dit vast in een proces verbaal van oplevering, zodat alle partijen ook aan het eind weten wat er na het verbouwen van het huis is afgesproken.

Garanties

Tot slot zal er met de aannemer een garantieverklaring worden opgesteld waarin duidelijk staat vermeld welke onderdelen zijn voorzien van een garantie en voor welke periode. Het merendeel van deze onderdelen staan ook vermeld in de werkomschrijving, welke vooraf aan het project is opgesteld. Zo is de aannemer vroegtijdig op de hoogte waar hij verantwoordelijk voor is na het verbouwen van uw huis. Verder zijn de wettelijke garanties ook opgenomen in de verklaring. Mocht er een reclamatie nodig zijn, dan staan wij u bij om dit met de aannemer op te pakken.

Uw huis verbouwen? | Bekijk hier de mogelijkheden.

Mogelijkheden